Fast Visualization of Plasma Filament

Novák, O., Slavík, P.

NOVÁK, O. and P. SLAVÍK. Fast Visualization of Plasma Filament. In: MANNOVÁ, B. and P. ŠALOUN, eds. Technologie pro e-vzdělávání. Praha, 2002-05-06. Praha: ČVUT FEL, Katedra počítačů, 2002. p. 115-125. ISBN 80-01-02538-1.