Multicast Communication in Content-Based Publish/Subscribe

Szarowski, R.

SZAROWSKI, R. Multicast Communication in Content-Based Publish/Subscribe. In: POSTER 2002 - Book of Extended Abstracts. POSTER 2002, ČVUT v Praze, FEL, 2002-05-23. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2002. p. IC45.