Servisně Orientované Architektury

Nečaský, M., Kusák, D., Richta, K.

NEČASKÝ, M., D. KUSÁK a K. RICHTA. Servisně Orientované Architektury. In: ZENDULKA, Jaroslav a Marek RYCHLÝ, eds. DATAKON 2011. DATAKON 2011, Mikulov, 2011-10-15/2011-10-18. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 1-26. ISBN 978-80-214-4329-7.

URL: http://www.datakon.cz/