Modelování a evoluce XML schémat

Richta, K., Klímek, J., Nečaský, M., Malý, J.

RICHTA, K. et al. Modelování a evoluce XML schémat. In: GENČI, J. a P. ŠALOUN, eds. DATAKON 2012. DATAKON 2012, Mikulov, 2012-10-14/2012-10-16. Košice: Technical University of Košice, 2012. p. 117-126. ISBN 978-80-553-1049-7.

URL: http://www.datakon.cz/standardni-prispevky.html