Open GL - Nové paradigma v počítačové grafice?

Beneš, B., Žára, J.

BENEŠ, B. a J. ŽÁRA. Open GL - Nové paradigma v počítačové grafice?. Silicon World. 1996, 2(1), 37-40. ISSN 1211-2283.