Vizualizace

Beneš, B., Felkel, P., Sochor, J., Žára, J.

BENEŠ, B. et al. Vizualizace. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. ISBN 80-01-01582-3.