Rastrový obraz

Beneš, B.

BENEŠ, B. Rastrový obraz. Chip. 1998,(5), 157-158. ISSN 1210-0684.