Aplikace pro vinařské soutěže

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P.

KUBR, J., O. MACEK a P. STRNAD. Aplikace pro vinařské soutěže. 2014.