Aspect-oriented User Interface Design for Android Applications

Šebek, J., Richta, K.

ŠEBEK, J. and K. RICHTA. Aspect-oriented User Interface Design for Android Applications. In: RICHTA, K., J. POKORNÝ, and V. SNÁŠEL, eds. DATESO 2015. Databases, Texts, Specifications, and Objects 2015, Nepřívěc u Sobotky, Jičín, 2015-04-14/2015-04-16. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2015. pp. 121-130. CEUR Workshop Proceedings. ISSN 1613-0073. Available from: http://www.cs.vsb.cz/dateso/2015/

URL: http://www.cs.vsb.cz/dateso/2015/