Rychlé bezztrátové kompresní algoritmy

Bartík, M., Ubik, S., Kubalík, P.

BARTÍK, M., S. UBIK a P. KUBALÍK. Rychlé bezztrátové kompresní algoritmy. In: Sborník příspěvků PAD 2015. Počítačové architektury a diagnostika 2015, Zlín, 2015-09-02/2015-09-04. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. s. 31-36. ISBN 978-80-7454-522-1.