Bezpečnost při zálohování a archivaci

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P., Votava, O.

KUBR, J. et al. Bezpečnost při zálohování a archivaci. [Technická zpráva] 2015.

URL: https://dsn.felk.cvut.cz/wiki/_media/projekty/backup/data/sifrovani_zprava_cesnet_513_2015.pdf