Testy a dokumentace aplikace pro sběr dat v komunitě

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P.

KUBR, J., O. MACEK a P. STRNAD. Testy a dokumentace aplikace pro sběr dat v komunitě. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra počítačů, 2015. Zpráva č. N2015/1.