Doporučení pro další rozvoj znalostní databáze v oblasti sběru dat a jejich analýzy

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P.

KUBR, J., O. MACEK a P. STRNAD. Doporučení pro další rozvoj znalostní databáze v oblasti sběru dat a jejich analýzy. [Technická zpráva] 2015.