Nová a efektivní metoda pro zajištení platnosti dat ve vestavných pamětech FPGA se zaměřením na kompresi IP packetů v reálném čase

Bartík, M., Ubik, S., Kubalík, P.

BARTÍK, M., S. UBIK a P. KUBALÍK. Nová a efektivní metoda pro zajištení platnosti dat ve vestavných pamětech FPGA se zaměřením na kompresi IP packetů v reálném čase. In: JAROŠ, J. a R. RŮŽIČKA, eds. Počítačové Architektury & Diagnostika PAD 2016 - Sborník příspěvků. Počítačové architektury a diagnostika, Bořetice, 2016-09-14/2016-09-16. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 89-92. ISBN 978-80-214-5376-0.

URL: http://www.fit.vutbr.cz/events/pad2016/download/sbornik/14-Bartik.pdf