Efektivní testování softwaru

Bureš, M., Renda, M., Doležel, M., Grossl, Z., Komárek, M., Macek, O., Mlynář, R., Svoboda, P.

BUREŠ, M. et al. Efektivní testování softwaru. Praha: GRADA PUBLISHING, 2016. ISBN 978-80-247-5594-6.