Efektivní testování softwaru

Bureš, M., Renda, Miroslav, Doležel, Michal, Grossl, Zdeněk, Komárek, M., Macek, O., Mlynář, Radoslav, Svoboda, Peter

BUREŠ, M. et al. Efektivní testování softwaru. Praha: GRADA PUBLISHING, 2016. ISBN 978-80-247-5594-6.