Performance Comparison of RPC Communication Protocols

Kubr, J., Janeček, J.

KUBR, J. and J. JANEČEK. Performance Comparison of RPC Communication Protocols. In: Workshop 97. Workshop 97, Praha, 1997-01-20/1997-01-22. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. pp. 311-312.