Distribuované systémy: Cvičení

Janeček, J., Kubr, J., Červený, M.

JANEČEK, J., J. KUBR a M. ČERVENÝ. Distribuované systémy: Cvičení. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. ISBN 80-01-02099-1.