Inteligentní CAD systémy

Jelínek, I.

JELÍNEK, I. Inteligentní CAD systémy. ComputerWorld. 1993, 4(15), 23-24. ISSN 1210-9924.