ESA-W - Educational System for AutoCAD on Sun Workstations

Jelínek, I., Pilný, J., Šafanda, V., Slavík, P.

JELÍNEK, I., et al. ESA-W - Educational System for AutoCAD on Sun Workstations. In: CTU Seminar 94. CTU Seminar 94, Praha, 1994-01-17/1994-01-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994. pp. 41-42.