Formalization of Design Process in CAD Systems

Jelínek, I.

JELÍNEK, I. Formalization of Design Process in CAD Systems. Praha: 1996. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická.