Formalization of the Design Process in CAD Systems

Jelínek, I.

JELÍNEK, I. Formalization of the Design Process in CAD Systems. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997.