Hypermedia Systems Modeling

Hollay, P., Jelínek, I.

HOLLAY, P. and I. JELÍNEK. Hypermedia Systems Modeling. In: Workshop 98. Workshop 98, Praha, 1998-02-03/1998-02-05. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 197-198.