Integration of CAD Systems and Information Systems

Jelínek, I., Michalčík, L.

JELÍNEK, I. and L. MICHALČÍK. Integration of CAD Systems and Information Systems. In: Workshop 98. Workshop 98, Praha, 1998-02-03/1998-02-05. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 199-200.