Jak uřídit CAD

Jelínek, I.

JELÍNEK, I. Jak uřídit CAD. Computer. 1998,(8), 63-64. ISSN 1210-8790.