Digitální hlína

Jelínek, I.

JELÍNEK, I. Digitální hlína. Computer. 1998,(8), 46-47. ISSN 1210-8790.