HSDL - Hyperspace Description Language

Hollay, P., Jelínek, I.

HOLLAY, P. and I. JELÍNEK. HSDL - Hyperspace Description Language. In: Proceedings of Workshop 99. Workshop 99, Praha, 1999-02-02/1999-02-03. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 113.