Tvorba hypertextových dokumentů na webu

Jelínek, I.

JELÍNEK, I. Tvorba hypertextových dokumentů na webu. Sdělovací technika. 2000, 48(11), 8-11. ISSN 0036-9942.