Systémy CAM a CIM

Jelínek, I.

JELÍNEK, I. Systémy CAM a CIM. Technický týdeník. 2000, 48(30), 12. ISSN 0040-1064.