Determination of Types of Integration in the Area of CAx and IS

Jelínek, I., Michalčík, L.

JELÍNEK, I. and L. MICHALČÍK. Determination of Types of Integration in the Area of CAx and IS. In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000, Praha, 2000-02-14/2000-02-16. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 152. ISBN 80-01-02229-3.