Applications of the Methods of Forecasting in PDM Systems

Jelínek, I., Rogozin, O.

JELÍNEK, I. and O. ROGOZIN. Applications of the Methods of Forecasting in PDM Systems. In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000, Praha, 2000-02-14/2000-02-16. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 144. ISBN 80-01-02229-3.