Innovation of CAD Courses in FEE CTU

Jelínek, I.

JELÍNEK, I. Innovation of CAD Courses in FEE CTU. In: Proceedings of Workshop 2002. Workshop 2002, Praha, 2002-02-11/2002-02-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 252-253. ISBN 80-01-02511-X.