Webové inženýrství

Jelínek, I.

JELÍNEK, I. Webové inženýrství. Softwarové noviny. 2002, 13(12), 78-81. ISSN 1210-8472.