Intelligent Adaptive Web

Tata, B., Jelínek, I.

TATA, B. and I. JELÍNEK. Intelligent Adaptive Web. In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Workshop 2003, Praha, 2003-02-10/2003-02-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 392-393. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf

URL: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf