Software Communication in Computer Integrated Manufacturing

Ota, M., Jelínek, I.

OTA, M. and I. JELÍNEK. Software Communication in Computer Integrated Manufacturing. In: ŘÍHA, B., ed. Proceedings of Workshop 2004. WORKSHOP 2004, Praha, 2004-03-22/2004-03-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 186-187. ISBN 80-01-02945-X.