Využití platformy .Net v podnikové integraci

Ota, M., Jelínek, I.

OTA, M. a I. JELÍNEK. Využití platformy .Net v podnikové integraci. In: Tvorba softwaru 2004. Tvorba softwaru' 2004, Ostrava, 2004-05-26/2004-05-28. Ostrava: Tanger, 2004. s. 217-225. ISBN 80-85988-96-8.