Sémantický web a automatické generování jeho obsahu

Švihla, M., Jelínek, I.

ŠVIHLA, M. a I. JELÍNEK. Sémantický web a automatické generování jeho obsahu. In: Tvorba softwaru 2004. Tvorba softwaru' 2004, Ostrava, 2004-05-26/2004-05-28. Ostrava: Tanger, 2004. s. 294-300. ISBN 80-85988-96-8.