Adaptivní webové systémy v e-learningu

Jelínek, I.

JELÍNEK, I. Adaptivní webové systémy v e-learningu. In: E-learning v České a Slovenské republice. BUILDING EFFECTIVE LEARNING COMMUNITIES, Praha, 2004-02-02/2004-02-03. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. s. 223-226. ISBN 80-01-02923-9.