Perspektivy webového inženýrství

Jelínek, I.

JELÍNEK, I. Perspektivy webového inženýrství. Sdělovací technika. 2004, 52(11), 3-6. ISSN 0036-9942.