Budúcnosť informačnej pavučiny 1

Švihla, M., Jelínek, I.

ŠVIHLA, M. a I. JELÍNEK. Budúcnosť informačnej pavučiny 1. Softwarové noviny. 2005, XVI(2), 62-64. ISSN 1210-8472.