Sémantické rozšírenie školského webového informačného systému

Švihla, M., Jelínek, I.

ŠVIHLA, M. a I. JELÍNEK. Sémantické rozšírenie školského webového informačného systému. In: ŠIMÁK, B., M. BALOUNOVÁ a M. NEVOSAD, eds. Proceedings of Emtech 2005 Conference. Emtech 2005, Praha, 2005-06-06/2005-06-07. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. ISBN 80-01-03336-8.