Aplikace výpočetní techniky

Jelínek, I., Žára, J., Halaška, I., Trdlička, J.

JELÍNEK, I. et al. Aplikace výpočetní techniky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-01-02915-8.

URL: http://service.felk.cvut.cz/courses/X36AVT/