Inteligentní webové technologie v e-learningu

Jelínek, I.

JELÍNEK, I. Inteligentní webové technologie v e-learningu. In: Technologie pro e-vzdělávání 2007. Technologie pro e-vzdělávání, Praha, 2007-06-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 23-30. ISBN 978-80-01-03756-0.

URL: http://acm.osu.cz/paper/tpev2007/TPEV-2007-el-sbornik.pdf