Úvod do webového inženýrství

Toth, D., Jelínek, I.

TOTH, D. a I. JELÍNEK. Úvod do webového inženýrství. Sdělovací technika. 2008, 2008(4), 3-8. ISSN 0036-9942.