Knowledge Acquisition for Natural Language Processing

Kléma, J., Lhotská, L., Štěpánková, O.

KLÉMA, J., L. LHOTSKÁ, and O. ŠTĚPÁNKOVÁ. Knowledge Acquisition for Natural Language Processing. Linz: J. Kepler University - FAW, 1995. Report OAKBS-95/19.