Příklady použití metody PC-GUHA

Kléma, J.

KLÉMA, J. Příklady použití metody PC-GUHA. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 1995. Zpráva č. K335-1995-94.