Background Knowledge in Machine Learning Methods

Kléma, J., Kubalík, J., Lauryn, Š.

KLÉMA, J., J. KUBALÍK, and Š. LAURYN. Background Knowledge in Machine Learning Methods. In: Workshop 97. Workshop 97, Praha, 1997-01-20/1997-01-22. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. pp. 271-272.