Use of Machine Learning Algorithms in Distributed Environment

Kléma, J.

KLÉMA, J. Use of Machine Learning Algorithms in Distributed Environment. Praha: ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky - Gerstnerova laboratoř, 1996. GL - 3/96.