AI Methods for Intelligent Pump Diagnostics II

Kout, J., Kléma, J., Lauryn, Š., Štěpánková, O., Mařík, V.

KOUT, J., et al. AI Methods for Intelligent Pump Diagnostics II. Praha: ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky - Gerstnerova laboratoř, 1997. GL 27/97.