A Toolbox for Generation of Decision Trees from Data

Hetmerová, A., Kléma, J., Štěpánková, O.

HETMEROVÁ, A., J. KLÉMA, and O. ŠTĚPÁNKOVÁ. A Toolbox for Generation of Decision Trees from Data. Praha: ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky - Gerstnerova laboratoř, 1997. GL 49/97.