Predikce spotřeby plynu

Kléma, J., Kout, J.

KLÉMA, J. a J. KOUT. Predikce spotřeby plynu. Praha: ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky - Gerstnerova laboratoř, 1998. GLČ 19/98.